VERHALEN UIT DE PRAKTIJK

In opdracht van de gemeente Utrecht maakte ik in samenwerking met het Utrechtse ontwerpbureau Taluut een boekje over de Utechtse buurtteams. Ik portretteerde zes hulpverleners en hun cliënten uit de wijken Ondiep en Overvecht zuid die niet meer in staat waren hun eigen problemen te bolwerken. D.m.v. deze uitgave gaf de gemeente inzicht in een nieuwe methode van basiszorg voor bewoners die het (even) niet zelf redden in de samenleving.

Copyright © All rights reserved.
Using Format